>>> Strona Główna >>> Menu Główne >>> Linux >>> Paczki i Źródła
MENU

OpenOffice 3.1.0

Ustawienie by dokumenty automatycznie uruchamiały się w OpenOffice

 1. Najważniejsze formaty obsługiwane przez OpenOffice (w nawiasach rozszerzenie pliku):
  • Dokumenty tekstowe:
   OpenOffice.org Writer (SXW), Microsoft Word (DOC), Rich Text format (RTF), Starwriter (SDW), Tekstowe (TXT), Adobe (PDF)
  • Arkusze kalkulacyjne:
   OpenOffice.org Calc (SXC), Data interchange Format (DIF), dBASE (DBF), Microsoft Excel (XLS, XLT, XLW), StarCalc (SDC), Sylk (SLK), Tekst (TXT, CSV), Lotus (WK1, WKS)
  • Prezentacje:
   OpenOffice.org Impress (SXI), Microsoft PowerPoint (PPT), StarDraw (SDA, SDD), StarImpress (SDD, SDP), Computer Graphic Metafile (CGM)
  • Rysunki:
   OpenOffice.org Draw (SXD), AutoCAD (DXF), Enhanced Metafile (EMF), Encapsulated Postscript (EPS), OS/2 Metafile (MET), Mac Pict (PCT), StarWriter Graphics Format (SGF), StarDraw (SGV, SDA, SDD), StarView Metafile (SVM), Windows Metafile (WMF), Windows Bitmap (BMP), Graphics Interchange Format (GIF), Joint Photographic Experts Group (JPEG, JPG), Portable Bitmap (PBM), Kodak Photo CD (PCD), Zsoft Paintbrush (PCX), Portable Graymap (PGM), Portable Network Graphic (PNG), Portable Pixelmap (PPM), Adobe Photoshop (PSD), Sun Raster Image (RAS), Truevision Targa (TGA), Tagged Image File Format (TIF, TIFF), X Bitmap (XBM), X PixMap (XPM)
  • Wzory matematyczne:
   OpenOffice.org (SXM), StarMath (SMF), MathML (MML)
 2. Sposoby skojarzenia pliku z programem OpenOffice by zawsze domyślnie był przez niego otwierany:
  1. Gdy mamy dany plik, który jest na liście obsługiwanych to klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy właściwości i po prawej stronie nowootwartego okienka mamy ikonę klucza, klikamy ją lewym klawiszem myszy i w nowym okienku w części zatytułowanej Hierarchia Programów klikamy dodaj i w pole z migającym kursorem wklejamy lokalizacje pliku otwierającego OpenOffice, czyli:

   soffice

   Następnie zatwierdzamy - OK // Zastosuj OK // OK. Od tej chwili jeśli soffice w sekcji Hierarchia Programów jest na samej górze to zawsze plik o danym rozszerzeniu (czyli na przykład doc) będzie otwierał się w OpenOffice.
  2. Jak po kliknięciu na plik w celu otworzenia go wyświetli się okienko: z otwórz za pomocą z listą programów to w pole wpisujemy:

   soffice

   i na dole zaznaczamy opcje "zapamiętaj program skojarzony z tym typem pliku"

28.10.2008

Zapraszam do skomentowania i ocenienia artykułu:

Oceń Artykuł:

Brak oceny. Zagłosuj!

Valid XHTML 1.1 © Copyright 2007-2011